0:00
/
0:00

Đỏ Đen / 红黑 - Tiểu Tinh Tinh Aurora

208,672
Nghe và tải nhạc hot Đỏ Đen / 红黑 Mp3 miễn phí về điện thoại

Lời bài hát: Đỏ Đen / 红黑

Ca sĩ: Tiểu Tinh Tinh Aurora


Lánsè huīsè kōngqì de wèidào shì cuō de
Wǒmen shuō hǎo yīqǐ táolí zhè zuò chéngbǎo
Zhǎoxún shī lǐ mèng lǐ bèi kuādà de hóngsè wǒmen yào
Zhēngtuō chōngpò yǎnqián zhè xiànshí de bǎolěi

Luò zài hēisè de nízhǎo
Diūshī jiùyuán de xùnhào
Hūxī shíjiān shèng duōshǎo
Shìfǒu hái néng dài nǐ chūtáo

Hóngsè huāhuǒ duō chóng yào
Shì nǐ mèng lǐ de jìhào
Jǐnguǎn háishì huì chídào
Wǒ bì shàng yǎnjīng qián qídǎo

Lánsè huīsè kōngqì de wèidào shì cuō de
Wǒmen shuō hǎo yīqǐ táolí zhè zuò chéngbǎo
Zhǎoxún shī lǐ mèng lǐ bèi kuādà de hóngsè wǒmen yào
Zhēngtuō chōngpò yǎnqián zhè xiànshí de bǎolěi

Luò zài hēisè de nízhǎo
Diūshī jiùyuán de xùnhào
Hūxī shíjiān shèng duōshǎo
Shìfǒu hái néng dài nǐ chūtáo

Hóngsè huāhuǒ duō chóng yào
Shì nǐ mèng lǐ de jìhào
Jǐnguǎn háishì huì chídào
Wǒ bì shàng yǎnjīng qián qídǎo

Nǐ de yǎnzhōng hóngsè de huǒ jiù zài cǐkè
Wǒ zài zhēngtuō hēisè nízhǎo shēnshǒu yǒngbào
Zhēngtuō chōngpò yǎnqián zhè xiànshí de bǎolěi
Luò zài hēisè de nízhǎo

Diūshī jiùyuán de xùnhào
Hūxī shíjiān shèng duōshǎo
Shìfǒu hái néng dài nǐ chūtáo
Hóngsè huāhuǒ duō chóng yào

Shì nǐ mèng lǐ de jìhào
Jǐnguǎn háishì huì chídào
Wǒ bì shàng yǎnjīng qián qídǎo
Xem toàn bộ

Comment

EMO Gửi