0:00
/
0:00

Bầu Trời Sao Rơi - Tiểu Tinh Tinh Aurora

118,636
Nghe nhạc Mp3 Bầu Trời Sao Rơi hay nhất

Lời bài hát: Bầu Trời Sao Rơi

Ca sĩ: Tiểu Tinh Tinh Aurora


Táolí zhěnggè yǔzhòu pèngzhuàng de yìwài
Chuānguò hēi'àn jìntóu yòu tōng wǎng nǎlǐ
Shíjiān yě bèi tūnmò dào liǎo wú rén zhī jì
Shìfǒu néng liú zhù hé nǐ de jìyì

Xīngkōng bù guīzé wújìn xiàzhuì
Yǎnqián nǐ huà wéi pàoyǐng
Zhēngzhá shì fùhè yǎn lǐ de xīngxīng
Yǐnyuē zhōng kàojìn wǒ zhè yīcì

Piānlíle hángdào rèn hēiyè tūnshì
Ānjìng děngdài guǐjī dì fàngzhú
Táoyì dì xīn yǐnlì chéngquánle bǐcǐ
Wēnróu de zǔzhǐ

Xīngkōng de xuánwō biàn chéng líng de jùlí
Hái bǎoliú wéiruò shìqù guāngyīn
Shíkōng niǔqū yǐnlì yěxǔ néng dàotuì
Hái wèi yùjiàn nǐ

Táolí zhěnggè yǔzhòu pèngzhuàng de yìwài
Chuānguò hēi'àn jìntóu yòu tōng wǎng nǎlǐ
Shí jiān yě bèi tūnmò dào liǎo wú rén zhī jì
Shìfǒu néng liú zhù hé nǐ de jìyì

Xīngkōng bù guīzé wújìn xiàzhuì
Yǎnqián nǐ huà wéi pàoyǐng
Zhēngzhá shì fùhè yǎn lǐ de xīngxīng
Yǐnyuē zhōng kàojìn wǒ zhè yīcì

Piānlíle hángdào rèn hēiyè tūnshì
Ānjìng děngdài guǐjī dì fàngzhú
Táoyì dì xīn yǐnlì chéngquánle bǐcǐ
Wēnróu de zǔzhǐ

Xīngkōng de xuánwō biàn chéng líng de jùlí
Hái bǎoliú wéiruò shìqù guāngyīn
Shíkōng niǔqū yǐnlì yěxǔ néng dàotuì
Hái wèi yùjiàn nǐ

Piānlíle hángdào rèn hēiyè tūnshì
Ānjìng děngdài guǐjī dì fàngzhú
Táoyì dì xīn yǐnlì chéngquánle bǐcǐ
Wēnróu de zǔzhǐ

Xīngkōng de xuánwō biàn chéng líng de jùlí
Hái bǎoliú wéiruò shìqù guāngyīn
Shíkōng niǔqū yǐnlì yěxǔ néng dàotuì
Hái wèi yùjiàn nǐ
Xem toàn bộ

Comment

EMO Gửi