0:00
/
0:00

Tiểu Khả Ái Và Cà Vạt Nhỏ - Trương Tư Nguyên

671,038
Nghe và tải nhạc Tiểu Khả Ái Và Cà Vạt Nhỏ Mp3

Lời bài hát: Tiểu Khả Ái Và Cà Vạt Nhỏ

Ca sĩ: Trương Tư Nguyên


Bài hát: Tiểu Khả Ái Và Cà Vạt Nhỏ - Trương Tư Nguyên

Young pretty zǔ duì xiǎo jiěmèi
Mǎi gè bāo bāo fēi tàng tàiguó guàng miǎnshuì
Fēnghuāxuěyuè zhuāngbèi coco gucci lv
Dōngtiān hěn lěng suǒyǐ zěnme hái méi shuì

Yuē spa de pā pán qǐle zhǎng fā
Shǒujī lǐ de xiǎo qīngwā tóngyàng dōu méi huí jiā
Bā lā lā wūhū lā hū bā bā bā
Wtf xiǎo xiānnǚ zǎoyǐ zhǎng dà

Ok bro come party home
Xiǎo jiějiě guǎn gòu de jiǔròu
Wǎng kā wǔ hēi fǔzhù dōu yào penta kill
Chicken dinner wǎn qǐlái yī xiù zài yī sù ō

Shātān shàng pàiduì yeah yòu rén de bùwèi yeah
Zài gōuhuǒ wǎnhuì yeah wánquán ojbk yeah yeah
Na na oh na na (zǒng huì yǒu gè tā)
Na na oh na na (zuò'ài nǐ de zhuānjiā)

Na na oh na na (bō tōng nǐ de diànhuà)
Na na oh na na (shuō bu wán de qínghuà)
Túrán mǒu tiān young pretty
Yù dào nánhái mr.right

Yuànyì wéi zhī tíngliú zuò yīgè guāiguāi
Zhè měilì zài xīndǐ
Shì wéiyī cúnzài de xiānnǚ
Háo wú yìwài qítā quánbù dōu qǐ kai

Yǐ xíguàn wǒ de shìjiè yǒule nǐ
Zǎo ān yīnwèi nǐ wǎn'ān tànsuǒ nǐ
Xiǎng péi nǐ chuānyuè zhè zhěnggè shìjì
Duō yuǎn de jùlí huì yòngxīn lā jìn

Xiàng yuèliàng péibàn xīngxīng nǐ shì wǒ de xiǎo kě'ài
Měitiān yuànyì zǎoqǐ zhǔ dàn dǎ qǐ xiǎo lǐngdài
Qiánbāo wèi tā gǔ qǐ yě yuàn wéi tā huā tòngkuài
Wǒ de young pretty wǒ shì nǐ de mr.right

Bié pà zhǎng ròu chī zhème yīdiǎn zěnme nénggòu
Biérén dōu shuō yǎotiǎo shūnǚ jūnzǐ hǎo qiú
Kě wǒ jiùshì xǐhuān nǐ de chǒu wa ó!
Na na oh na na (zǒng huì yǒu gè tā)

Na na oh na na (zuò'ài nǐ de zhuānjiā)
Na na oh na na (bō tōng nǐ de diànhuà)
Na na oh na na (shuō bu wán de qínghuà)
Na na na na nananaohnana

Na na na na nananaohnana
Na na na na nananaohnana
Na na na na nananaohnana
Na na oh na na (zǒng huì yǒu gè tā)

Na na oh na na (zuò'ài nǐ de zhuānjiā)
Na na oh na na (bō tōng nǐ de diànhuà)
Na na oh na na (shuō bu wán de qínghuà)
Xem toàn bộ

Comment

EMO Gửi