0:00
/
0:00

Câu Chuyện Nếu Như / 如果的事 - Superluckyqi

969,830
Download nhạc Câu Chuyện Nếu Như / 如果的事 hot nhất về máy

Lời bài hát: Câu Chuyện Nếu Như / 如果的事

Ca sĩ: Superluckyqi


Rúguǒ nǐ yǐjīng bùnéng kòngzhì měitiān xiǎng wǒ yīcì
Rúguǒ nǐ yīnwèi wǒ ér chéngshí
Rúguǒ nǐ kàn wǒ de diànyǐng tīng wǒ ài de cd
Rúguǒ nǐ néng dài wǒ yīqǐ lǚxíng

Wǒ xiǎngguò yī jiàn shì bùshì huài de shì
Yīzhí duì zìjǐ jiānchí àiqíng de yìsi
Xiàng fēng méiyǒu lǐyóu qīng qīng chuīzhe zǒu
Shuí ài shuí méiyǒu suǒwèi de duì yǔ cuò

Bùguǎn shíjiān shuōzhe wǒmen zài yīqǐ yǒu duō kǎnkě
Rúguǒ nǐ yǐjīng bùnéng kòngzhì měitiān xiǎng wǒ yīcì
Rúguǒ nǐ yīnwèi wǒ ér chéngshí
Rúguǒ nǐ kàn wǒ de diànyǐng tīng wǒ ài de cd

Rúguǒ nǐ néng dài wǒ yīqǐ lǚxíng
Rúguǒ nǐ juédìng gēnsuí gǎnjué wèi ài yǒnggǎn yīcì
Rúguǒ nǐ shuō wǒmen yǒu bǐcǐ
Rúguǒ nǐ huì kāishǐ xiāngxìn zhè bān liàn'ài xīnqíng wǒ zhǐyào nǐ yī jiàn

Rúguǒ de shì
Wǒ bù gǎn qù zhèngshí ài nǐ liǎng gè zì
Bùshì duì zìjǐ jīnchí yě bùshì fèngcì
Biérén dōu zài shuō wǒ qíshí hěn wúzhī

Zhèyàng de gǎnqíng bèi rèndìng hěn fàngsì
Wǒ hěn bùfú wǒ hái zài xiǎngzhe nà jiàn shì
Rúguǒ nǐ yǐjīng bùnéng kòngzhì měitiān xiǎng wǒ yīcì
Rúguǒ nǐ yīnwèi wǒ ér chéngshí

Rúguǒ nǐ kàn wǒ de diànyǐng tīng wǒ ài de cd
Rúguǒ nǐ néng dài wǒ yīqǐ lǚxíng
Rúguǒ nǐ juédìng gēnsuí gǎnjué wèi ài yǒnggǎn yīcì
Rúguǒ nǐ shuō wǒmen yǒu bǐcǐ

Rúguǒ nǐ huì kāishǐ xiāngxìn zhè bān liàn'ài xīnqíng wǒ zhǐyào nǐ yī jiàn
Rúguǒ de shì
Wǒ huì fènbùgùshēn de qù ài nǐ.
Xem toàn bộ

Comment

EMO Gửi