0:00
/
0:00

Siêu Nhân Cuồng Phong - Takeshi

364,308
Tải bài hát Siêu Nhân Cuồng Phong online

Lời bài hát: Siêu Nhân Cuồng Phong

Ca sĩ: Takeshi


Susuto sancho sancho
Susuto ninjaja
Makiocasenay iukino
Haniken
Tumji kesuoninanukimochino ima egaonikahetawa
Athaa kshiikhibokateteikus a makeaksumuimaethe
Ko bohoshilomonouthemei ukeshiinitakiumsunoj ikawa
Mitshu mothamaro okawashethara
Shinti tamiraii nikamiarao
Susuto sancho sancho
Susuto ninjaja
Caklo caklo caklo shiorete hani
Susuto sancho sancho
Susutokawoio woleiokesheimino
Han iken
Nitumosantani hanikenda
Kasheninae
Kumjasheshanimataov kobokoboleu nanimaboshuitara
Hat oshinaioshumaeshuteu kabo naniyuoksoushumi
Sah iwomarekahokimekari akaaohikiotekimoshen youshen
Mitshu moyeavanikoveraiita
Kondamokawao ukketeohmiwo
Susuto sancho sancho
Susuto ninjaja
Kaoxe kaoxe kaoxe akumoteshi ukmho
Susuto sancho sancho
Susutokawoio makiokasheukino
Hani ken
Nitumosantani hanikenda
Yumeoohe
K obohoshilomonoutheme i ukeshiinitakiumsunoj ikara
Mitshu mothamaro okawashethara
Shinti tamiraii nikamiarao
Susuto sancho sancho
Susuto ninjaja
Caklo caklo caklo shiorete hani
Susuto sancho sancho
Susutokawoio maewokasheiwukino
Ha niken
Nitumosantani hanikenda
Kasheninae
Xem toàn bộ

Comment

EMO Gửi