0:00
/
0:00

Cô Đơn Mới Nói Yêu - Tôn Lộ

651,277
Tải nhạc hay Cô Đơn Mới Nói Yêu chất lượng cao

Lời bài hát: Cô Đơn Mới Nói Yêu

Ca sĩ: Tôn Lộ


Zǒu zài wǒ shēnbiān nǐ méiyǒu xiàoliǎn
Wǒ zhīdào nǐ xiǎng kāikǒu shuō bàoqiàn
Nǐ wúgū shuāngyǎn bù gǎn zài kàn
Wǒ hàipà yòng qíng yǐ bèi nǐ qīpiàn

Shuō ài tài jiǎndān fēnshǒu bù qíngyuàn
Wǒ tīng dào dōu shì xūwèi de huǎngyán
Rúguǒ nǐ bù ài jiù bié zǒu guòlái
Xiànzài yào líkāi jiào wǒ gāi rúhé wànghuái

Jìmò cái shuō ài wèihé nǐ yào nàme huài
Dāngchū shì shéi gàobái shuō ài yǒngyuǎn bù gǎi
Shénme dìlǎotiānhuāng shénme dì jiǔ tiāncháng
Ài bù gāi yīn nǐ jìmò cái cúnzài

Jìmò shí de ài dàodǐ ài de gāi bù gāi
Nǐ gēnběn jiù bù ài kě wǒ hái fàng bù kāi
Shì jìmò zài zuòguài huànxiǎng hái yǒu wèilái
Ài shì jìmò sā de huǎng wǒ míngbái

Zǒu zài wǒ shēnbiān nǐ méiyǒu xiàoliǎn
Wǒ zhīdào nǐ xiǎng kāikǒu shuō bàoqiàn
Nǐ wúgū shuāngyǎn bù gǎn zài kàn
Wǒ hàipà yòng qíng yǐ bèi nǐ qīpiàn

Shuō ài tài jiǎndān fēnshǒu bù qíngyuàn
Wǒ tīng dào dōu shì xūwèi de huǎngyán
Rúguǒ nǐ bù ài jiù bié zǒu guòlái
Xiànzài yào líkāi jiào wǒ gāi rúhé wànghuái

Jìmò cái shuō ài wèihé nǐ yào nàme huài
Dāngchū shì shéi gàobái shuō ài yǒngyuǎn bù gǎi
Shénme dìlǎotiānhuāng shénme dì jiǔ tiāncháng
Ài bù gāi yīn nǐ jìmò cái cúnzài

Jìmò shí de ài dàodǐ ài de gāi bù gāi
Nǐ gēnběn jiù bù ài kě wǒ hái fàng bù kāi
Shì jìmò zài zuòguài huànxiǎng hái yǒu wèilái
Ài shì jìmò sā de huǎng

Jìmò cái shuō ài wèihé nǐ yào nàme huài
Dāngchū shì shéi gàobái shuō ài yǒngyuǎn bù gǎi
Shénme dìlǎotiānhuāng shénme dì jiǔ tiāncháng
Ài bù gāi yīn nǐ jìmò cái cúnzài

Jìmò shí de ài dàodǐ ài de gāi bù gāi
Nǐ gēnběn jiù bù ài kě wǒ hái fàng bù kāi
Shì jìmò zài zuòguài huànxiǎng hái yǒu wèilái
Ài shì jìmò sā de huǎng wǒ míngbái
Xem toàn bộ

Comment

EMO Gửi