0:00
/
0:00

Tay Trái Chỉ Trăng Remix - Tát Đỉnh Đỉnh (Sa Ding Ding)

822,528
Tải bài hát Tay Trái Chỉ Trăng Remix nhanh nhất về máy

Lời bài hát: Tay Trái Chỉ Trăng Remix

Ca sĩ: Tát Đỉnh Đỉnh (Sa Ding Ding)


左手握大地右手握著天
Zuǒ shǒu wò dà dì yòu shǒu wò zhù tiān
掌纹裂出了十方的闪电
Zhǎng wén liè chū liǎo shí fāng dí shǎn diàn

把时光匆匆兑换成了年
Bǎ shí guāng cōng cōng duì huàn chéng liǎo nián
三千世 如所不见
Sān qiān shì rú suǒ bù jiàn

左手拈着花右手舞著剑
Zuǒ shǒu niān zhuó huā yòu shǒu wǔ zhù jiàn
眉间落下了一万年的雪
Méi jiān luò xià liǎo yī wàn nián dí xuě

一滴泪 啊啊啊
Yī dī lèi ā ā ā
那是我 啊啊啊
Nà shì wǒ ā ā ā

左手一弹指右手弹著弦
Zuǒ shǒu yī dàn zhǐ yòu shǒu dàn zhù xián
舟楫摆渡在忘川的水间
Zhōu jí bǎi dù zài wàng chuān dí shuǐ jiān

当烦恼能开出一朵红莲
Dāng fán nǎo néng kāi chū yī duǒ hóng lián
莫停歇 给我杂念
Mò tíng xiē gěi wǒ zá niàn

左手指著月右手取红线
Zuǒ shǒu zhǐ zhù yuè yòu shǒu qǔ hóng xiàn
赐予你和我如愿的情缘
Cì yú nǐ hé wǒ rú yuàn dí qíng yuán

月光中 啊啊啊
Yuè guāng zhōng ā ā ā
你和我 啊啊啊
Nǐ hé wǒ ā ā ā

左手化成羽右手成鳞片
Zuǒ shǒu huà chéng yǔ yòu shǒu chéng lín piàn
某世在云上某世在林间
Mǒu shì zài yún shàng mǒu shì zài lín jiān

愿随你用一粒微尘的模样
Yuàn suí nǐ yòng yī lì wēi chén dí mó yàng
在所有 尘世浮现
Zài suǒ yǒu chén shì fú xiàn

我左手拿起你右手放下你
Wǒ zuǒ shǒu ná qǐ nǐ yòu shǒu fàng xià nǐ
合掌时你全部被收回心间
Hé zhǎng shí nǐ quán bù bèi shōu huí xīn jiān

一炷香 啊啊啊
Yī zhù xiāng ā ā ā
你是我 无二无别
Nǐ shì wǒ wú èr wú bié
Xem toàn bộ

Comment

EMO Gửi