0:00
/
0:00

Quán Rượu Của Anh Đóng Cửa Không Tiếp Em / 你的酒馆对我打烊 - Trần Tuyết Ngưng (Chen Xue Ning)

48,573
Tải nhạc hay Quán Rượu Của Anh Đóng Cửa Không Tiếp Em / 你的酒馆对我打烊 Mp3 online

Lời bài hát: Quán Rượu Của Anh Đóng Cửa Không Tiếp Em / 你的酒馆对我打烊

Ca sĩ: Trần Tuyết Ngưng (Chen Xue Ning)


Nǐ chūxiàn jiù chénzuìle shíjiān
Méiyǒu jiǔ wǒ xiàng gè huāngdàn de kělián rén
Kěshì nǐ què bùcéng shīshě èr liǎng
Nǐ de jiǔguǎn duì wǒ dǎle yáng

Zǐdàn zài wǒ xīntóu shàngle táng
Qǐng gàosù wǒ jīnhòu zěnme káng
Biàntǐlínshāng hái xiàozhe yuánliàng
Nǐ de jiǔguǎn duì wǒ dǎle yáng

Chéngnuò shì xiǎo háizi shuō de huǎng
Qǐng gàosù wǒ jīnhòu zěnme káng
Nǐ wúguāntòngyǎng
Wǒ jìng nǐ gěi wǒ gǎndòng huānxǐ

Wèile nǐ shā guāngle shìjiān de làn súrén
Kěshì nǐ què bùcéng shīshě èr liǎng
Nǐ de jiǔguǎn duì wǒ dǎle yáng
Zǐdàn zài wǒ xīntóu shàngle táng

Qǐng gàosù wǒ jīnhòu zěnme káng
Biàntǐlínshāng hái xiàozhe yuánliàng
Nǐ de jiǔguǎn duì wǒ dǎle yáng
Chéngnuò shì xiǎo háizi shuō de huǎng

Qǐng gàosù wǒ jīnhòu zěnme káng
Nǐ wúguāntòngyǎng
Zhuǎn a zhuǎn a zhuǎn a zhuǎn a zhuǎn
Méi néng zhuǎn jìn nǐ de xīn shàng

Kàn a kàn a kàn a kàn a kàn
Shéi néng zài bǎ zìjǐ diǎn liàng
Nǐ de jiǔguǎn duì wǒ dǎle yáng
Zǐdàn zài wǒ xīntóu shàngle táng

Qǐng gàosù wǒ jīnhòu zěnme káng
Biàntǐlínshāng hái xiàozhe yuánliàng
Nǐ de jiǔguǎn duì wǒ dǎle yáng
Chéngnuò shì xiǎo háizi shuō de huǎng

Qǐng gàosù wǒ jīnhòu zěnme káng
Nǐ wúguāntòngyǎng
Qǐng gàosù wǒ jīnhòu zěnme káng
Nǐ wúguāntòngyǎng
Xem toàn bộ

Comment

EMO Gửi