0:00
/
0:00

Sông Vong Xuyên Hoa Bỉ Ngạn / 忘川河彼岸花 - Uy Tử (Wei Zai), A Hạ

409,925
Tải bài hát Sông Vong Xuyên Hoa Bỉ Ngạn / 忘川河彼岸花 về điện thoại

Lời bài hát: Sông Vong Xuyên Hoa Bỉ Ngạn / 忘川河彼岸花

Ca sĩ: Uy Tử (Wei Zai), A Hạ


Bǐ'ànhuā rén shìjiān de qiānguà
Wàng chuān hé lúnhuí de yīshà nà
Wèn fózǔ ruò dù wǒ bùdù tā
Pútíshù xià sòng jīng shēng yǐ shāyǎ

Bǐ'ànhuā rén shìjiān de qiānguà
Wàng chuān hé lúnhuí de yīshà nà
Gū fén qián wǒ lèishuǐ rú yǔ xià
Wǒ cái míngbái yǒu nǐ cái yǒu jiā

[Wēi zǐ:]
Shēngshēng bù xī de yāoyě
Zhè duàn shēngsǐ lúnhuí de qíngyuán
Zhè yīshēng zhè yīshì
Rútóng huànmèng yī shùnjiān

Yù yán yòu zhǐ de dào bié
Ruò zhī zhècì fēnkāi shì yǒngyuǎn
Wǒ bù huì fàng kāi shǒu
Ràng nǐ dúzì yīrén chuǎng huángquán

[Ā xià:]
Bǐ'ànhuā rén shìjiān de qiānguà
Wàng chuān hé lúnhuí de yīshà nà
Wèn fózǔ ruò dù wǒ bùdù tā
Pútíshù xià sòng jīng shēng yǐ shāyǎ

Bǐ'ànhuā rén shìjiān de qiānguà
Wàng chuān hé lúnhuí de yīshà nà
Gū fén qián wǒ lèishuǐ rú yǔ xià
Wǒ cái míngbái yǒu nǐ cái yǒu jiā

[Hé:]
Bǐ'ànhuā rén shìjiān de qiānguà
Wàng chuān hé lúnhuí de yīshà nà
Wèn fózǔ ruò dù wǒ bùdù tā
Pútíshù xià sòng jīng shēng yǐ shāyǎ

Bǐ'ànhuā rén shìjiān de qiānguà
Wàng chuān hé lúnhuí de yīshà nà
Gū fén qián wǒ lèishuǐ rú yǔ xià
Wǒ cái míngbái yǒu nǐ cái yǒu jiā

[Ā xià:]
Wǒ jìdé nǐ zuì xǐhuān bǐ'ànhuā
Rújīn tā sòng jīng shēng yǐ shāyǎ
Wǒ zài gū fén qián lèishuǐ rú yǔ xià
Wèihé dù wǒ bùdù tā
Xem toàn bộ

Comment

EMO Gửi