0:00
/
0:00

Ôm Em Rời Xa / 擁抱你離去 Remix - Trương Bắc Bắc

217,498
Nghe và tải nhạc Ôm Em Rời Xa / 擁抱你離去 Remix trực tuyến miễn phí

Lời bài hát: Ôm Em Rời Xa / 擁抱你離去 Remix

Ca sĩ: Trương Bắc Bắc


Bài hát: Ôm Em Rời Xa / 張北北-擁抱你離去 Remix - Trương Bắc Bắc

Yǒngbàozhe nǐ de lí qù
Shùzhe yī háng háng de lèi dī
Zhěnzhe mèng zhè huíyì bù shòu shuì
Jìmò yèlǐ zhǐ shèng wǒ de lángbèi

Huǎngyán tiānhuāluànzhuì
Mùdǔ nǐ hé tā de àimèi
Wǒ de xīn zài màn man kūwěi
Qiāoqiāo de suì

Rúguǒ qīn'ài de xīntòng
Bù ài de bǎozhòng
Nán ài de què chéng kōng
Ràng wǒ yīcì yīcì nǐ de wēnróu

Rúguǒ tā gèng shìhé yīwēi
Bēishāng gāi rúhé quánshēn ér tuì
Àiqíng yǐjīng yǐ wúsuǒwèi
Huǎngyán tiānhuāluànzhuì

Mùdǔ nǐ hé tā de àimèi
Wǒ de xīn zài màn man kūwěi
Qiāoqiāo de suì
Rúguǒ qīn'ài de xīntòng

Bù ài de bǎozhòng
Nán ài de què chéng kōng
Ràng wǒ yīcì yīcì nǐ de wēnróu
Rúguǒ tā gèng shìhé yīwēi

Bēishāng gāi rúhé quánshēn ér tuì
Àiqíng yǐjīng yǐ wúsuǒwèi
Rúguǒ qīn'ài de xīntòng
Bù ài de bǎozhòng

Nán ài de què chéng kōng
Ràng wǒ yīcì yīcì nǐ de wēnróu
Rúguǒ tā gèng shìhé yīwēi
Bēishāng gāi rúhé quánshēn ér tuì

Nǐ de gāncuì wǒ méi fángbèi
Rúguǒ tā gèng shìhé yīwēi
Bēishāng gāi rúhé quánshēn ér tuì
Àiqíng yǐjīng yǐ wúsuǒwèi
Xem toàn bộ

Comment

EMO Gửi