0:00
/
0:00

Phi Tù / 非酋 - Hắc Kỳ Tử

971,379
Nghe và tải nhạc Phi Tù / 非酋 Mp3 miễn phí về máy

Lời bài hát: Phi Tù / 非酋

Ca sĩ: Hắc Kỳ Tử


Bài hát: Phi Tù / 非酋 - Hắc Tử Kỳ

Gǎnjué dào hǎo chìrè
Gānghǎo shì nǐ jīngguò
Yǎnshén biǎoxiàn sǎtuō
Shǒu què bù zìzhǔ dì

Dǎzhāohū gāi rúhé
Yīxià zi quán wàngle
Míngmíng dōu xiǎng hǎo de
Nǎodai quán kòngbáile

Jiē xiàlái gāi zěnme zuò
Shì yányǔ háishì màn dòngzuò
Hǎoxiàng dōu bù tài hǎo shuō
Gāngà zhèng gāi zěnme pò

Hái bùrú jiù zhíjiē zuò
Wèishéme yào xiǎng nàme duō
Duō zhìzào yīdiǎn qiǎohé
Bù suàn zuì huài de jiéguǒ

Rúguǒ tiān túrán xià qǐle yǔ
Wǒ bù huì bì duǒ
Yīnwèi wǒ zhīdào yǒuyī gèrén
Huì shǒuhùzhe wǒ

Jiùsuàn yǒuyītiān
Huìxīng túrán zhuàng xiàngle dìqiú
Méiguānxì zhǐyào yǒu nǐ wǒ de fēi qiú

[Nán:]
Wǒ cónglái dōu méiyǒu zhè zhǒng shìhào
Jiùshì zhàogù nǎge nǚshēng
Yīzhí zhǐ màn man biàn lǎo
Zìcóng nǐ shuō wǒ zhège sǒng huò

Shì nǐ de yīkào
Wǒ de xīnqíng jiù kāishǐ màn man biàn hǎo
Nǐ shuō nǐ shì jiējiǎo shèngkāi de yěqiángwēi
Ér wǒ shǎ shǎ zhǐ dāng nǐ shì duǒ méiguī

Jiùsuàn nǐ bèi quán shìjiè de huàirén bāowéi
Kàn wǒ huàshēn chāorén
Yīyī bǎ tāmen jí tuì

[Nǚ:]
Gǎnjué dào hǎo chìrè
Gānghǎo shì nǐ jīngguò
Yǎnshén biǎoxiàn sǎtuō
Shǒu què bù zìzhǔ dì

Dǎzhāohū gāi rúhé
Yīxià zi quán wàngle
Míngmíng dōu xiǎng hǎo de
Nǎodai quán kòngbáile

Jiē xiàlái gāi zěnme zuò
Shì yányǔ háishì màn dòngzuò
Hǎoxiàng dōu bù tài hǎo shuō
Gāngà zhèng gāi zěnme pò

Hái bùrú jiù zhíjiē zuò
Wèishéme yào xiǎng nàme duō
Duō zhìzào yīdiǎn qiǎohé
Bù suàn zuì huài de jiéguǒ

Rúguǒ tiān túrán xià qǐle yǔ
Wǒ bù huì bì duǒ
Yīnwèi wǒ zhīdào yǒu yī gèrén
Huì shǒuhùzhe wǒ

Jiùsuàn yǒu yītiān
Huìxīng túrán zhuàng xiàngle dìqiú
Méiguānxì zhǐyào yǒu nǐ
Wǒ de fēi qiú
Xem toàn bộ

Comment

EMO Gửi