0:00
/
0:00

Một Khúc Tương Tư - Bắc Đảo Thi

515,144
Nghe và tải nhạc Một Khúc Tương Tư Mp3 về điện thoại

Lời bài hát: Một Khúc Tương Tư

Ca sĩ: Bắc Đảo Thi


Bài hát: Một Khúc Tương Tư - Bắc Đảo Thi

这人间袅袅炊烟 和风花雪月浪漫
Zhè rén jiān niǎo niǎo chuī yān hé fēng huā xuě yuè làng màn
痴情人多半贪恋 爱恨情仇都好看
Chī qíng rén duō bàn tān liàn ài hèn qíng chóu dū hǎo kàn

又让你痛不欲生 又让你趁醉装疯
Yòu ràng nǐ tòng bù yù shēng yòu ràng nǐ chèn zuì zhuāng fēng
终有天脱胎换骨 直到哭着笑才懂
Zhōng yǒu tiān tuō tāi huàn gǔ zhí dào kū zhuó xiào cái dǒng

欲问青天 这人生有几何
Yù wèn qīng tiān zhè rén shēng yǒu jī hé
怕这去日苦多 往事讨一杯相思喝
Pà zhè qù rì kǔ duō wǎng shì tǎo yī bēi xiāng sī hē

倘若这回 还像曾经执著
Tǎng ruò zhè huí huán xiàng zēng jīng zhí zhù
心执念你一个 那我可能是多情了
Xīn zhí niàn nǐ yī gè nà wǒ kě néng shì duō qíng liǎo

浊酒一杯 余生不悲不喜
Zhuó jiǔ yī bēi yú shēng bù bēi bù xǐ
何惧爱恨别离 一路纵马去斟酌
Hé jù ài hèn bié lí yī lù zòng mǎ qù zhēn zhuó

一曲相思 入江水与山河
Yī qū xiāng sī rù jiāng shuǐ yǔ shān hé
在油伞下走过 悠然入梦却恍若昨
Zài yóu sǎn xià zǒu guò yōu rán rù mèng què huǎng ruò zuó

这人间袅袅炊烟 和风花雪月浪漫
Zhè rén jiān niǎo niǎo chuī yān hé fēng huā xuě yuè làng màn
痴情人多半贪恋 爱恨情仇都好看
Chī qíng rén duō bàn tān liàn ài hèn qíng chóu dū hǎo kàn

又让你痛不欲生 又让你趁醉装疯
Yòu ràng nǐ tòng bù yù shēng yòu ràng nǐ chèn zuì zhuāng fēng
终有天脱胎换骨 直到哭着笑才懂
Zhōng yǒu tiān tuō tāi huàn gǔ zhí dào kū zhuó xiào cái dǒng

欲问青天 这人生有几何
Yù wèn qīng tiān zhè rén shēng yǒu jī hé
怕这去日苦多 往事讨一杯相思喝
Pà zhè qù rì kǔ duō wǎng shì tǎo yī bēi xiāng sī hē

倘若这回 还像曾经执著
Tǎng ruò zhè huí huán xiàng zēng jīng zhí zhù
心执念你一个 那我可能是多情了
Xīn zhí niàn nǐ yī gè nà wǒ kě néng shì duō qíng liǎo

浊酒一杯 余生不悲不喜
Zhuó jiǔ yī bēi yú shēng bù bēi bù xǐ
何惧爱恨别离 一路纵马去斟酌
Hé jù ài hèn bié lí yī lù zòng mǎ qù zhēn zhuó

一曲相思 入江水与山河
Yī qū xiāng sī rù jiāng shuǐ yǔ shān hé
在油伞下走过 悠然入梦却恍若昨
Zài yóu sǎn xià zǒu guò yōu rán rù mèng què huǎng ruò zuó
Xem toàn bộ

Comment

EMO Gửi