0:00
/
0:00

Sổ Tay Đào Tạo Sát Thủ / 杀手修炼手册 - Ice Paper

843,279
Nghe và tải nhạc Sổ Tay Đào Tạo Sát Thủ / 杀手修炼手册 Mp3 nhanh nhất

Lời bài hát: Sổ Tay Đào Tạo Sát Thủ / 杀手修炼手册

Ca sĩ: Ice Paper


Dì yī tiáo shì bànshì zhǐ shōu xiànjīn
Bù wèn shìfēi duì cuò yǔ fǒu bāokuò mùbiāo láilì
Dì èr tiáo jiùshì wèile xíngdòng biànlì
Wùbì jìdé chuān zuì hēi zuì jiǎndān de wèiyī

Dì sān tiáo fùrú bùkě shā
Dì sì tiáo chūshǒu yǎn bù zhǎ
Dì wǔ tiáo qièjì duō fèihuà
Dì liù tiáo rào lù huí jiā

Dì qī tiáo tiāoxuǎn zìjǐ zuì chēng shǒu de wǔqì
Wǒ tuījiàn kǒuzhào
Dì bā tiáo rènwù wánchéng hòu yào jìdé chàng
Wú a

Tiāndì yǒu yǎn huāngluàn tānguān wū lì
Dù wǒ qūxiàn jiùguó què bù yuàn chū móu chūlì
Jué bù qiángrénsuǒnán dàodé bǎngjià xìnòng
Gànjiàng mòyé dōu sòng nǐ lǐ qīng qíngyì zhòng

Yuānjiālùzhǎi de zǒu nǐ bùyào bī wǒ chūshǒu
Nǐ zìyuàn dāngzhòng chūchǒu chīxiàng hái bùrú zhū gǒu
Xiōng bào suī dúxíng dàn língyáng chéng qún
Xióngbà tiānxià hái bùshì jù wǒ fēngyún

Rúguǒ nǐ zhēnshi wèile bìxián kuài qìquán
Jūn wú xìyán wǒ bù huì qīpiàn nǐ yǐ lèi xǐmiàn
Huózhe lìxiǎn huò sǐ dé tǐmiàn
Méiyǒu yīngxióng de mìng zhǐ yīn dōu kàn nìle qǐdiǎn

Jiérán yīshēn shì shénme shìhào
Nǐmen chī de shì shénme sìliào
Dìng'érzǒuxiǎn zài zhège shìdào
Nǐ de dāojiàn lái ànbù zhìzào
Wú a
Xem toàn bộ

Comment

EMO Gửi