0:00
/
0:00

Suất Hai Người Tốt Đẹp / 两人份美好 (Gửi Thời Thanh Xuân Ấm Áp Của Chúng Ta OST) - Lý Tuấn Nghị (Li Jun Yi)

391,810
Nghe nhạc hay Suất Hai Người Tốt Đẹp / 两人份美好 (Gửi Thời Thanh Xuân Ấm Áp Của Chúng Ta OST) trực tuyến

Lời bài hát: Suất Hai Người Tốt Đẹp / 两人份美好 (Gửi Thời Thanh Xuân Ấm Áp Của Chúng Ta OST)

Ca sĩ: Lý Tuấn Nghị (Li Jun Yi)


Ài nǐ de zuǐjiǎo ài nǐ de jiémáo
Ài nǐ de fǎ shāo ài nǐ de wèidào
Yǎnshén zhōng de xùnhào
Dū zuǐ de xiǎo jiāo'ào

Shì nǐ zhuānshǔ biǎoqíng bāo
Ài nǐ de yǔdiào ài nǐ de sājiāo
Ài nǐ de wéixiào oh ài nǐ de yǒngbào
Nǐ māomī bān tǎohǎo

Wǒ fángyù quánbù wúxiào
Zhè gǎnjué shéi dōu tìdài bùliǎo
Gōu zhuóshǒu yībù yībù
Yībù yībù nǐ shēnbiān huánrào

Gǎnjué dào ài yī diǎn yī diǎn
Yī diǎndiǎn de míngliǎo
Qìngxìng hé nǐ yù dào shuìzhe dūhuì tōu xiào
Jiùshì rúcǐ ràng wǒ xīntiào

Ràng tiánmì yītiān yītiān
Yītiān yītiān màn man de fǎ jiào
Hōngbèi chū làngmàn de wèidào
Zhè tián dù gānggāng hǎo xiǎng yīkǒu chī diào

Yī fèn àiqíng miànbāo
Pǐncháng liǎng rén fèn měihǎo
Ài nǐ de yǔdiào ài nǐ de sājiāo
Ài nǐ de wéixiào oh ài nǐ de yǒngbào

Nǐ māomī bān tǎohǎo
Wǒ fángyù quánbù wúxiào
Zhè gǎnjué shéi dōu tìdài bùliǎo
Gōu zhuóshǒu yībù yībù

Yībù yībù nǐ shēnbiān huánrào
Gǎnjué dào ài yī diǎn yī diǎn
Yī diǎndiǎn de míngliǎo
Qìngxìng hé nǐ yù dào shuìzhe dūhuì tōu xiào

Jiùshì rúcǐ ràng wǒ xīntiào
Ràng tiánmì yītiān yītiān
Yītiān yītiān màn man de fǎ jiào
Hōngbèi chū làngmàn de wèidào

Zhè tián dù gānggāng hǎo xiǎng yīkǒu chī diào
Yī fèn àiqíng miànbāo
Pǐncháng liǎng rén fèn měihǎo
Gōu zhuóshǒu yībù yībù

Yībù yībù nǐ shēnbiān huánrào
Gǎnjué dào ài yī diǎn yī diǎn
Yī diǎndiǎn de míngliǎo
Qìngxìng hé nǐ yù dào shuìzhe dūhuì tōu xiào

Jiùshì rúcǐ ràng wǒ xīntiào
Ràng tiánmì yītiān yītiān
Yītiān yītiān màn man de fǎ jiào
Hōngbèi chū làngmàn de wèidào

Zhè tián dù gānggāng hǎo xiǎng yīkǒu chī diào
Yī fèn àiqíng miànbāo
Pǐncháng liǎng rén fèn měihǎo
Xem toàn bộ

Comment

EMO Gửi