0:00
/
0:00

Người Bạn Thân Thương Nhất / 最相爱的朋友 (Anh Chỉ Thích Em Ost) - Mã Lật (Ma Li)

222,150
Nghe và tải nhạc Mp3 Người Bạn Thân Thương Nhất / 最相爱的朋友 (Anh Chỉ Thích Em Ost) miễn phí

Lời bài hát: Người Bạn Thân Thương Nhất / 最相爱的朋友 (Anh Chỉ Thích Em Ost)

Ca sĩ: Mã Lật (Ma Li)


Dǎkāi bīngxiāng de yīkè
Nǐ liú de cān hé
Tiánmì de huàmiàn
Hǎoxiàng dōu shì wǒ huànjué

Shuō chūkǒu hūnlǐ shìyán
Jìng chéngle yuēdìng
Wúlùn fùyǒu huò pínqióng
Zuòwéi péngyǒu qù shǒuhù nǐ

Huíyì xiàng hēisè yōumò
Yuè kuàilè jiù yuè nánguò
Nàxiē shèxiǎng de yǐhòu
Dōu zhǐshì mèng lǐ de shēqiú

Wǒmen gāi zěnme zhuījiù
Zuì xiàng liànrén de péngyǒu
Qiān chā wàn cuò dàole zuìhòu
Néng bùnéng hái huì zhǎodào wǒ

Wéiruò de zhúguāng tòuguò qīng shā chàndǒuzhe
Dàizhe dàndàn yānhuǒ
Cóng rénjiān huǎn huǎn dì xiàng xiàluò
Jìngzhǐ de guàzhōng shízhēn hé miǎozhēn jiāo cuò

Guò le hěnjiǔ de yǐhòu
Nǐ de qìxí hái cánliú
Huíyì xiàng hēisè yōumò
Yuè kuàilè jiù yuè nánguò

Nàxiē shèxiǎng de yǐhòu
Dōu zhǐshì mèng lǐ de shēqiú
Wǒmen gāi zěnme zhuījiù
Zuì xiàng liànrén de péngyǒu

Qiān chā wàn cuò dàole zuìhòu
Néng bùnéng hái huì zhǎodào wǒ
Bì shàng yǎn jiù kànjiàn nǐ de liǎn
Jiùsuàn gùshì chóngyǎn

Wǒ yīrán hái gǎn zài shāngxīn yībiàn
Rúguǒ chóng lái yīcì wúwèi yě wú huǐ
Zuò zuì xiāng'ài de péngyǒu
Bù huì gǎibiàn oh

Gǎnqíng yě tàiguò yōumò
Yuè cuò yuè tòng yuè xiǎngshòu
Wútiáojiàn quánbù wǒ dū jiēshòu
Nǎpà shāng tài duō gānyuàn huīhuò

Gāi zěnme zhuījiù
Zuì xiàng liànrén de péngyǒu
Qiān chā wàn cuò dàole zuìhòu
Néng bùnéng zhēn de bào jǐn wǒ
Xem toàn bộ

Comment

EMO Gửi