0:00
/
0:00

9277 - Bắc Đảo Thi

781,690
Tải nhạc 9277 Mp3 tại TaiNhacMp3.Site

Lời bài hát: 9277

Ca sĩ: Bắc Đảo Thi


Bài hát: 9277 - Bắc Đảo Thi

Nǐ yào wǒ zěnme zuò zěnme shuō nǐ cáinéng ài wǒ
Yào wǒ chàng jǐ shǒu gē cáinénggòu jiāng nǐ bǔzhuō
Nǐ yào wǒ zěnme zuò zěnme shuō nǐ cáinéng ài wǒ
Yào wǒ chàng jǐ shǒu gē cáinénggòu jiāng nǐ bǔzhuō

Huòxǔ wǒ tài miǎoxiǎo yǒu jǐ fēn ào
Ràng wǒmen bào yī bào hǎobù hǎo shìjiè tài chǎo
Nǐ shì chǎng bú sàn de
Gǎnrén diànyǐng wēnnuǎn fēngjǐng

Jiǔ duō chóu cái qīngxǐng
Cái nénggòu pá shàng zhè shāndǐng
Nine two seven seven
Everybody Knows

Everybody Knows
Everybody Knows
Nine two seven seven
Everybody Knows

Everybody Knows
Everybody everyboby
Nǐ yào wǒ zěnme zuò zěnme shuō nǐ cái néng ài wǒ
Yào wǒ chàng jǐ shǒu gē cái nénggòu jiāng nǐ bǔzhuō

Nǐ yào wǒ zěnme zuò zěnme shuō nǐ cái néng ài wǒ
Yào wǒ chàng jǐ shǒu gē cái nénggòu jiāng nǐ bǔzhuō
Huòxǔ wǒ tài miǎoxiǎo yǒu jǐ fēn ào
Ràng wǒmen bào yī bào hǎobù hǎo shìjiè tài chǎo

Nǐ shì chǎng bú sàn de
Gǎnrén diànyǐng wēnnuǎn fēngjǐng
Jiǔ duō chóu cái qīngxǐng
Cái nénggòu pá shàng zhè shāndǐng

Nine two seven seven
Everybody Knows
Everybody Knows
Everybody Knows

Nine two seven seven
Everybody Knows
Everybody Knows
Everybody everyboby

Nine two seven seven
Everybody Knows
Everybody Knows
Everybody Knows

Nine two seven seven
Everybody Knows
Everybody Knows
Everybody everyboby
Xem toàn bộ

Comment

EMO Gửi