0:00
/
0:00

Tiểu Chí / 小至 (Bạch Phát Vương Phi OST) - Uất Khả Duy (Yisa Yu), Lý Trị Đình (Aarif Lee)

949,976
Download nhạc Tiểu Chí / 小至 (Bạch Phát Vương Phi OST) online

Lời bài hát: Tiểu Chí / 小至 (Bạch Phát Vương Phi OST)

Ca sĩ: Uất Khả Duy (Yisa Yu), Lý Trị Đình (Aarif Lee)


Bèizhe nǐ Qīng qīng xiǎngle jǐ jì
Guānyú ài Shéi lái tíqǐ
Duì zìjǐ Hǎo zài hái hěn yòngxīn
Cái ràng nǐ Liúzhuàn huí zhè rìqí

Xīfēng rǎn huī nǐ ěr biān cōngcōng de huājì
Ér wǒ réng zài zhèlǐ péi nǐ děng yǔ
Zòngrán nán fēn hǎo huài de fēngjǐng rúyǐngsuíxíng
Wǒ yě huì pīn chū gè gùlǐ

Qiū rì yǐ guòbàn dōng wèi zhì yuánmǎn
Ér wǒ de xīn què yǐ suí nǐ děng chūnlái
Wèi nǐ de làngmàn zhēng yīshì xiāng'ān
Zhè xiǎo hán huì yīn ài níng wèi bèi àn

Wǒ hé nǐ suīrán zhàn zài fēng lǐ
Zhè ài què chōuyá zàijí
Chīrén yǔ wǒ shuō dé hěn yòngxīn
Mìngyùn huì tì wǒ zhāi xià miànjù

Jìng zhōng yī yuējiàn nǐ duōshǎo cì tài ānjìng
Zhǐhǎo zài jiāngshān xiě xià nǐ de míng
Yuàn xiāo dé yīshēng yīng tí huàn nǐ rù hóngchén lǐ
Gàosù nǐ wǒ cóng wèicéng lí qù

Rénjiān de lěngnuǎn wǒ yī rìcháng wán
Nǐ què xǔ zhōng shì wǒ jìng dài de wèi lán
Rénshēng de bǎigǎn zǒngguī yào wú hàn
Kàn zhè ài yīn nǐ ér jǐ dù huí gān

Rénjiān de lěngnuǎn wǒ yī rì chángwán
Nǐ què shuò zhōng shì wǒ jìng dài de wèi lán
Rénshēng de bǎigǎn zǒngguī yào wú hàn
Kàn zhè ài yīn nǐ ér jǐ dù huí gān
Zěnyàng dōu bù huì zǒu sàn
Xem toàn bộ

Comment

EMO Gửi