0:00
/
0:00

Đạo Tương Hành / 盜將行 - Hoa Chúc, Mã Vũ Dương

48,410
Tải nhạc Zing Mp3 Đạo Tương Hành / 盜將行 về máy

Lời bài hát: Đạo Tương Hành / 盜將行

Ca sĩ: Hoa Chúc, Mã Vũ Dương


Bài hát: Đạo Tương Hành / 盜將行 - Hoa Chúc, Mã Vũ Dương

Jíegùo jiǔchóng chéngguān wǒ zùo xìamǎ zhèng hān
Kàn nà qīngpiāopiāo de yībǎi chèn cā jiān bǎ qún xiān
Tà bìan sānjiāng lìu àn jìe dāo guāng zùo chúan fān
Rèn lùshuǐ jìntòule duǎn shān dàdào pìnì siyè̌

Zhěn fēng sù xuě duōnían wǒ yǔ hǔ móu zǎocān
Līnzhe dìao sǒu de ýu xían wèn wòlóng jǐ liǎng qían
Shǔ zhōng daỳǔ líanmían guānwài héng shī bìanyě
Nǐ de xìao xìang yītíao è quǎn zhùang lùanle wǒ xīnxían

Tán huā yǐn yùe fùxían zhè chūnxiāo yànyáng tiān
Dài dào mèng xǐng shífēn zhēng yǎn tiějiǎ hánỳi lǐnlìe
Suyùàn zhǐ gé yī jìan gùxiāng jìnsì tiānbiān
Bùzhī hérén qiǎn chàng nòng xían wǒ fǎng húang bùkě qían

Zhěn fēng sù xuě duōnían wǒ yǔ hǔ móu zǎocān
Līnzhe dìao sǒu de ýu xían wèn wòlóng jǐ liǎng qían
Shǔ zhōng daỳǔ líanmían guānwài héng shī bìanyě
Nǐ de xìao xìang yītíao è quǎn zhùang lùan wǒ xīnxían

Fēngyān wànlǐ rú xían zhì qúnxíong xìa jiǔyàn
Xìejúe cè xūn shí'èr zhuǎn xiǎng wèi nǐ qìe ỳuzān
Rù xìang jiān chī tāngmìan xìao kàn chuāng biān fēi xuě

Qǔ yāo jiān míngzhū tán shānquè lì pípá ýu tíng qían
Rù xìang jiān chī tāngmìan xìao kàn chuāng biān fēi xuě
Qǔ yāo jiān míngzhū tán shānquè lì pípá ýu tíng qían
Xem toàn bộ

Comment

EMO Gửi