0:00
/
0:00

5910 (Anh Chỉ Cần Em) / 我就要你 - Đậu Tâm

139,019
Nghe và tải nhạc hot 5910 (Anh Chỉ Cần Em) / 我就要你 Mp3 trực tuyến

Lời bài hát: 5910 (Anh Chỉ Cần Em) / 我就要你

Ca sĩ: Đậu Tâm


Bài hát: 5910 (Anh Chỉ Cần Em) / 我就要你 - Đậu Tâm

Xǐhuān nǐ táoqì biǎoqíng
Hé ài xiào de yǎnjīng
Xīnlǐ wéi nǐzhele mí
Xiǎng chàng qínggē gěi nǐ tīng

Zhǐyào tīngjiàn nǐ shēngyīn
Jiù juédé hěn ānxīn
Dài nǐ yīqǐ qù lǚxíng
Gēn nǐ zuò hěnduō shìqíng

Quèdìng jiùshì nǐ
Jué bù huì ràng nǐ táolí
Xiǎng bǎ nǐ bào jìn huái lǐ
Shāndǐng kàn zuìměi xīngxīng

Quánbù dōu shì nǐ
Nǐ jiùshì wǒ de wéiyī
Yào bǎ nǐ fàng zài shǒuxīn
Jué bù huì ràng nǐ shāngxīn

Jiù zhèyàng àizhe nǐ
Yòng yīshēng lái zhèngmíng
Méishénme dà dàolǐ
Wǒ zhǐyào nǐ kāixīn

Jiù zhèyàng xiǎngzhe nǐ
Gǎnshòuzhe nǐ qìxí
Tiānkōng dōu biàn tòumíng
Jiùshì yào zài yīqǐ

Bù qì bùlí
Xǐhuān nǐ táoqì biǎoqíng
Hé ài xiào de yǎnjīng
Xīnlǐ wéi nǐzhele mí

Xiǎng chàng qínggē gěi nǐ tīng
Zhǐyào tīngjiàn nǐ shēngyīn
Jiù juédé hěn ānxīn
Dài nǐ yīqǐ qù lǚxíng

Gēn nǐ zuò hěnduō shìqíng
Quèdìng jiùshì nǐ
Jué bù huì ràng nǐ táolí
Xiǎng bǎ nǐ bào jìn huái lǐ

Shāndǐng kàn zuìměi xīngxīng
Quánbù dōu shì nǐ
Nǐ jiùshì wǒ de wéiyī
Yào bǎ nǐ fàng zài shǒuxīn

Jué bù huì ràng nǐ shāngxīn
Quèdìng jiùshì nǐ
Jué bù huì ràng nǐ táolí
Xiǎng bǎ nǐ bào jìn huái lǐ

Shāndǐng kàn zuìměi xīngxīng
Quánbù dōu shì nǐ
Nǐ jiùshì wǒ de wéiyī
Yào bǎ nǐ fàng zài shǒuxīn

Jué bù huì ràng nǐ shāngxīn
Jiù zhèyàng àizhe nǐ
Yòng yīshēng lái zhèngmíng
Méishénme dà dàolǐ

Wǒ zhǐyào nǐ kāixīn
Jiù zhèyàng xiǎngzhe nǐ
Gǎnshòuzhe nǐ qìxí

Tiānkōng dōu biàn tòumíng
Jiùshì yào zài yīqǐ
Bù qì bùlí
Xem toàn bộ

Comment

EMO Gửi