0:00
/
0:00

Hồng Chiêu Nguyện - Cúc Tịnh Y (Ju Jing Yi)

124,661
Download nhạc hot Hồng Chiêu Nguyện Mp3 miễn phí về điện thoại

Lời bài hát: Hồng Chiêu Nguyện

Ca sĩ: Cúc Tịnh Y (Ju Jing Yi)


Bài hát: Hồng Chiêu Nguyện - Cúc Tịnh Y (Ju Jing Yi)

Shǒu zhōng diāo kè shēng huā, dāo fēng qiān zhuǎn wān yán chéng huà
Shèng míng gōng dé tǎ, shì qiáo pàn mǒu chǔ rén jiā
Chūn fēng rào guò fā shāo hóng shā, cì xiù zèng tā
Méi mù gāng liè nǐ zuò zhuāng jià

Hōng liè liú shā zhěn shàng bái fā, bēi zhōng jiǔ bǐ huá
Nián shǎo fēng yǎ xiān yī nù mǎ, yě bù guò yī chà nà
Nán miǎn shū lòu ér shí yán xià, mò cè biàn huà
Gé què shān hǎi, zhuǎn shēn shí cóng róng jiān chá (yī shēng cháng)

Zhòng jì yī duàn guò wǎng
Jiāng xī jì dū liú fàng, kě zēng tiān xiē huāng táng
Cái jì dé nǐ dí mó yàng (yī shēn shuāng)
Shuí tí bǐ zhī liǎng xíng

Huàn yī yú nǐ ān kāng, biàn xiāo dé zhè cāng sāng
Nǐ huán zài wǒ dí xīn shàng
Bǐ shí nán miàn gé chūn fēng, yī dāo cái rù duàn líng lóng
Liáo luò chén shí xū yú wèn, cháng yóu bù guī mò xiāng sòng

Hé nián dōng jūn chí lái jiǔ, xì shù yín sī bìn shàng féng
Kǒng yǒu jiē tóu yān zhī sè, liǔ xù zhān bái xuě zhān hóng
Hōng liè liú shā zhěn shàng bái fā, bēi zhōng jiǔ bǐ huá
Nián shǎo fēng yǎ xiān yī nù mǎ, yě bù guò yī chà nà

Nán miǎn shū lòu ér shí yán xià, mò cè biàn huà
Gé què shān hǎi, zhuǎn shēn shí cóng róng jiān chá (yī shēng cháng)
Zhòng jì yī duàn guò wǎng
Jiāng xī jì dū liú fàng, kě zēng tiān xiē huāng táng

Cái jì dé nǐ dí mó yàng (yī shēn shuāng)
Shuí tí bǐ zhī liǎng xíng
Huàn yī yú nǐ ān kāng, biàn xiāo dé zhè cāng sāng
Nǐ huán zài wǒ dí xīn shàng (yī shēng cháng)

Zhòng jì yī duàn guò wǎng
Jiāng xī jì dū liú fàng, kě zēng tiān xiē huāng táng
Cái jì dé nǐ dí mó yàng (yī shēn shuāng)

Shuí tí bǐ zhī liǎng xíng
Huàn yī yú nǐ ān kāng, biàn xiāo dé zhè cāng sāng
Nǐ huán zài wǒ dí xīn shàng
Xem toàn bộ

Comment

EMO Gửi