0:00
/
0:00

Saranghaeyo / 薩辣嘿喲 - Hồ Ngải Đồng (Han Yong Jie)

943,700
Nghe nhạc hay Saranghaeyo / 薩辣嘿喲 miễn phí

Lời bài hát: Saranghaeyo / 薩辣嘿喲

Ca sĩ: Hồ Ngải Đồng (Han Yong Jie)


Bài hát: Saranghaeyo / 薩辣嘿喲 - Hồ Ngải Đồng (Han Yong Jie)

Sà là hēi yōu sà là hēi yōu
Sà là hēi yōu sà là hēi yōu
Sà là hēi yōu sà là hēi yōu hēi yōu
Sà là hēi sà là hēi hāhāhā

Zhēn de hǎo xǐhuān nǐ
Zhǐ néng shǔyú wǒ zìjǐ
Rúguǒ shìjiè méiyǒu nǐ
Yīdìng biàn dé méiyǒu yìyì

Nǐ xiànzài zài nǎlǐ
Xiǎng mǎshàng de Q dào nǐ
Zhǐyào nǐ yuànyì
Wǒ huì yīzhí péizhe nǐ

Qiānyán hé wàn yǔ
Zhǐyǒu wǒ de yījù
Wǒ ài nǐ
Nǐ shì wǒ de wéiyī

Nǐ zài wǒ de xīnlǐ
Zhǐ yīn shēngmìng yǒu nǐ
Nǐ shì wǒ zuìměi de fēngjǐng
Sà là hēi yōu sà là hēi yōu

Sà là hēi yōu sà là hēi yōu
Sà là hēi yōu sà là hēi yōu hēi yō
Sà là hēi sà là hēi hāhāhā
Qiānyán hé wàn yǔ

Zhǐyǒu wǒ de yījù
Wǒ ài nǐ
Nǐ shì wǒ de wéiyī
Nǐ zài wǒ de xīnlǐ

Zhǐ yīn shēngmìng yǒu nǐ
Nǐ shì wǒ zuìměi de fēngjǐng
Sà là hēi yōu sà là hēi yōu
Sà là hēi yōu sà là hēi yōu

Sà là hēi yōu sà là hēi yōu
Sà là hēi yōu sà là hāhā hā
Sà là hēi yōu sà là hēi yōu
Sà là hēi yōu sà là hēi yōu

Sà là hēi yōu sà là hēi yōu
Sà là hēi yōu sà là hā hā hā
Sà là hēi yōu sà là hēi yōu

Sà là hēi yōu sà là hēi yōu
Sà là hēi yōu sà là hēi yōu hēi yō
Sà là hēi sà là hēi hā hā hā
Xem toàn bộ

Comment

EMO Gửi