0:00
/
0:00

Em Muốn Ăn Thịt / 我要吃肉肉 - Hà Mạn Đình (Ho Man Ting)

715,732
Download nhạc Em Muốn Ăn Thịt / 我要吃肉肉 online miễn phí

Lời bài hát: Em Muốn Ăn Thịt / 我要吃肉肉

Ca sĩ: Hà Mạn Đình (Ho Man Ting)


Bài hát: Em Muốn Ăn Thịt / 我要吃肉肉 - Hà Mạn Đình (Ho Man Ting)

Wǒ ài chī pú táo kě wǒ bù tǔ pú táo pí
Wèi shén me fū qī fèi pìan lǐ méi yǒu fū qī
Xiǎng pò tóu xiǎng bù chū yúan yīn
Jìu xìang méi yǒu dào lǐ de ài qíng

Wǒ zhǐ xiǎng zhái zài jiā lǐ dī tóu wán yóu xì
Nǐ què zài jìan shēn fáng lǐ qǐ dòng pǎo bù jī
Nǐ shuō wǒ tài ròu xū yào shòu yī shòu
Kě wǒ jìu shì měi tiān dū chī bù gòu

Bù guǎn wǒ yào chī ròu ròu jìu yào chī ròu ròu
Chī bǎo cái yǒu lì qì hé nǐ gùang bìan zhè dì qíu
Nǐ bíe xían wǒ tài zhòng yào xían wǒ tài shòu
Wǒ jìu hùi gěi nǐ xiǎng yào de wēn róu

Wǒ bù guǎn wǒ yào chī ròu ròu jìu yào chī ròu ròu
Wǒ xǐ huān zhè yàng bèi ài zhe ài zhe de gǎn shòu
Wǒ bù yòng xiǎng tài duō zǒu zài nǐ shēn hòu
Yǒng yǒu xìng fú làng màn de yǔ zhòu

Wǒ zhǐ xiǎng zhái zài jiā lǐ dī tóu wán yóu xì
Nǐ què zài jìan shēn fáng lǐ qǐ dòng pǎo bù jī
Nǐ shuō wǒ tài ròu xū yào shòu yī shòu
Kě wǒ jìu shì měi tiān dū chī bù gòu

Bù guǎn wǒ yào chī ròu ròu jìu yào chī ròu ròu
Chī bǎo cái yǒu lì qì hé nǐ gùang bìan zhè dì qíu
Nǐ bíe xían wǒ tài zhòng yào xían wǒ tài shòu
Wǒ jìu hùi gěi nǐ xiǎng yào de wēn róu

Wǒ bù guǎn wǒ yào chī ròu ròu jìu yào chī ròu ròu
Wǒ xǐ huān zhè yàng bèi ài zhe ài zhe de gǎn shòu
Wǒ bù yòng xiǎng tài duō zǒu zài nǐ shēn hòu
Yǒng yǒu xìng fú làng màn de yǔ zhòu

Bù guǎn wǒ yào chī ròu ròu jìu yào chī ròu ròu
Chī bǎo cái yǒu lì qì hé nǐ gùang bìan zhè dì qíu
Nǐ bíe xían wǒ tài zhòng yào xían wǒ tài shòu
Wǒ jìu hùi gěi nǐ xiǎng yào de wēn róu

Wǒ bù guǎn wǒ yào chī ròu ròu jìu yào chī ròu ròu
Wǒ xǐ huān zhè yàng bèi ài zhe ài zhe de gǎn shòu
Wǒ bù yòng xiǎng tài duō zǒu zài nǐ shēn hòu
Yǒng yǒu xìng fú làng màn de yǔ zhòu
Xem toàn bộ

Comment

EMO Gửi