0:00
/
0:00

1 2 3 Em Yêu Anh / 123我爱你 Cover - Phùng Đề Mạc

109,922
Download nhạc Mp3 1 2 3 Em Yêu Anh / 123我爱你 Cover về điện thoại

Lời bài hát: 1 2 3 Em Yêu Anh / 123我爱你 Cover

Ca sĩ: Phùng Đề Mạc


Qīng qīng tiē jìn nǐ de ěr duǒ
Shā lǎng hēi yō
Qíng hùa yǒng yuǎn bù xían tài duō
Dùi nǐ shuō

Yī quán tīng nǐ de
Èr gěi nǐ hǎo de
Shù dào sān yǒng yuǎn ài nǐ yīgè
Sì bù hùi fàn cùo

Wǔ bù hùi luō suo
Měi tiān wèi nǐ dǎ call
Cook yě bù cùo
Qīng qīng tiē jìn nǐ de ěr duǒ

Shā lǎng hēi yō
Qíng hùa yǒng yuǎn bù xían tài duō
Dùi nǐ shuō
Dǎ kāi nǐ de ài qíng shǒu cè

Jìu zài cǐkè
Wèi nǐ chàng de zhuān shǔ qíng gē
Yào jì dé
Shuō nǐ xiǎng shuō de

Zùo nǐ xiǎng zùo de
Bíe pà shī bài yīn wèi nǐ yǒu wǒ
Péi nǐ kàn rì lùo
Péi nǐ děng yǔ gùo

Péi nǐ yī qǐ chàng wán
Wǒ men ài de gē
Qīng qīng tiē jìn nǐ de ěr duǒ
Shā lǎng hēi yō

Qíng hùa yǒng yuǎn bù xían tài duō
Dùi nǐ shuō
Dǎ kāi nǐ de ài qíng shǒu cè
Jìu zài cǐkè

Wèi nǐ chàng de zhuān shǔ qíng gē
Yào jì dé
Wǒ qīng qīng kào jìn nǐ de ěr duǒ
Shuō ài nǐ bù xían tài duō

Rú guǒ xiāng ỳu de jǐ lǜ
Ỳi wàn fēn zhī yī nà me duō
Qǐng xiāng xìn wǒ de zhēn zhēn zhēn xīn

Bǐ yǔ zhòu hái líao kùo
Wǒ hùi qiān zhe nǐ de shǒu
Zhí dào nǐ quán bù jiē shòu
Xem toàn bộ

Comment

EMO Gửi