0:00
/
0:00

Mau Nói Anh Yêu Em - Hạ Tử Linh

920,741
Download nhạc Mp3 Mau Nói Anh Yêu Em online miễn phí

Lời bài hát: Mau Nói Anh Yêu Em

Ca sĩ: Hạ Tử Linh


Bài hát: Mau Nói Anh Yêu Em - Hạ Tử Linh

Méiguānxì wǒ ài nǐ ó bié huáiyí
Xiǎng pěng nǐ zài shǒuxīn
Tāmen shuō de àiqíng bùyòng zàiyì
Shìguò cáinéng míngjì

Rúguǒ shuō wǒ hé nǐ yào zài yīqǐ
Yǒu tài duō bù quèdìng
Dàbùliǎo bù shuōmíng yǐncáng xīnqíng
Shíjiān huì zhèngmíng

Wǒ xiǎng gěi nǐ wǒ de zhēnxīn
Bùyòng hàipà ěr tīng àiqíng
Wèile yǒngyǒu nǐ de wèilái
Yào gèng nǔlì

Kuài gàosù wǒ ài bù ài wǒ
Kuài shuō nǐ hěn xiǎng wǒ
Rúguǒ nǐ bù lǐ wǒ
Wǒ huì hěn nánguò

Méiguānxì wǒ ài nǐ ó bié huáiyí
Xiǎng pěng nǐ zài shǒuxīn
Tāmen shuō de àiqíng bùyòng zàiyì
Shìguò cáinéng míngjì

Rúguǒ shuō wǒ hé nǐ yào zài yīqǐ
Yǒu tài duō bù quèdìng
Dàbùliǎo bù shuōmíng yǐncáng xīnqíng
Shíjiān huì zhèngmíng

Wǒ xiǎng gěi nǐ wǒ de zhēnxīn
Bùyòng hàipà ěr tīng àiqíng
Wèile yǒngyǒu nǐ de wèilái
Yào gèng nǔlì

Kuài gàosù wǒ ài bù ài wǒ
Kuài shuō nǐ hěn xiǎng wǒ
Rúguǒ nǐ bù lǐ wǒ
Wǒ huì hěn nánguò

Méiguānxì wǒ ài nǐ ó bié huáiyí
Xiǎng pěng nǐ zài shǒuxīn
Tāmen shuō de àiqíng bùyòng zàiyì
Shìguò cáinéng míngjì

Rúguǒ shuō wǒ hé nǐ yào zài yīqǐ
Yǒu tài duō bù quèdìng
Dàbùliǎo bù shuōmíng yǐncáng xīnqíng
Shíjiān huì zhèngmíng

Bùyào táobì gěi nǐ de wēnróu
Bùyào hàipà wèilái huì hěnjiǔ
Bùyòng dānxīn wǒ huì yǒngyuǎn shǒu zài nǐ shēnhòu
Méishénme lǐyóu néng ài nǐ jiù zúgòu

Méiguānxì wǒ ài nǐ ó bié huáiyí
Xiǎng pěng nǐ zài shǒuxīn
Tāmen shuō de àiqíng bùyòng zàiyì
Shìguò cáinéng míngjì

Rúguǒ shuō wǒ hé nǐ yào zài yīqǐ
Yǒu tài duō bù quèdìng
Dàbùliǎo bù shuōmíng yǐncáng xīnqíng
Shíjiān huì zhèngmíng

Méiguānxì wǒ ài nǐ ó bié huáiyí
Xiǎng pěng nǐ zài shǒuxīn
Tāmen shuō de àiqíng bùyòng zàiyì
Shìguò cáinéng míngjì

Rúguǒ shuō wǒ hé nǐ yào zài yīqǐ
Yǒu tài duō bù quèdìng
Dàbùliǎo bù shuō míng yǐncáng xīnqíng
Shíjiān huì zhèngmíng
Xem toàn bộ

Comment

EMO Gửi